Zero emmission

Project: Zero emmission phileas

Purpose and result: In Nederland wordt elektrisch rijden als kansrijke optie gezien om het toekomstige wagenpark te verduurzamen en daarmee de uitstoot van het verkeer te verminderen. Door de strengere eisen met betrekking tot luchtkwaliteit- en klimaatbeleid ontstaat er een toenemende behoefte vanuit gemeenten om schoon openbaar vervoer in te zetten in de binnensteden. Op dit moment zijn er diverse varianten voorhanden zoals LPG bussen, CNG of LNG bussen en hybride bussen. Deze varianten zorgen ieder voor reductie in broeikasgassen en schadelijke emissies. Echter naast deze alternatieven zijn er ook een aantal alternatieven denkbaar met een lokale uitstoot van nul, oftewel nul-emissie voertuigen. APTS levert op dit moment nul-emissie voertuigen in de vorm van een elektrisch voertuig uitgerust met een trolleysysteem en bovenleiding. Doordat veel gemeenten de benodigde bovenleidingen als vervuiling van het stadsbeeld zien richt dit project zich op het ontwikkelen van een elektrisch voertuig zonder bovenleidingen.
Het doel van dit project is het testen van de haalbaarheid en veiligheid van een inductielaadsysteem op een volledig elektrische Phileas door toepassing in een gesloten omgeving.

De ontwikkeling van het voertuig in combinatie met het inductielaadsysteem wordt uitgevoerd in twee fasen. De eerste fase (doorbraaktechnologieproject) valt binnen de scope van dit project en betreft de ontwikkeling en validatie van het systeem in gesloten omgeving op de High Tech Automotive Campus. Vervolgens zal een proefproject (praktijkproefproject) worden ingericht in de Gemeente Helmond. De projectpartners zijn APTS en BICON.

APTS is een innovatief bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en productie van innovatieve vervoersconcepten, binnen dit project wil APTS een nieuw vervoersconcept ontwikkelen met een volledig elektrische Phileas uitgerust met een inductielaadsysteem. BICON is een elektrofysisch laboratorium dat metingen en beproevingen uitvoert ter ondersteuning van o.a. CE markering volgens de EMC richtlijn. Binnen dit project wil BICON haar kennis toepassen en uitbreiden door onderzoek te verrichten naar het inductielaadsysteem voor toepassing op de openbare weg.